tirsdag 17. mars 2009

Søndag den 15.mars


Søndag og gåtur høyrer saman
Sidan det ikkje skjer noko nytt nede hjå Finn og Alice får eg gå over til eit anna tema.
Dette er det nye Kvåle kraftverk som er i ferd med å bli ferdig inne ved Lerisbui. Det er no komme under tak , det skal vist vera glasvegg i heile fronten slik att ein kan sjå rett inn , det vert spennande å sjå,vasstunnellen frå Flikki og fram på Seielstad er ferdig sprengt.

Det vart den vanlege "vinterturen" inn på jabenken , me fekk følje av Svanhild og Knut på Stupelshaugen , som de ser var veret fint men det laga seg til med skyer utaføre så innan kvelden vart det regn.

Ingen kommentarer: